Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Komenda Główna Państowej Straży Pożarnej 29.08.2017 Wniosek do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dotyczący informacji o fałszywych alarmach Czekamy na odpowiedź