Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Opolska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 29.08.2017 Wniosek do Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dotyczący informacji o fałszywych alarmach Organ udzielił odpowiedzi