Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Mazowiecka Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 29.08.2017 Wniosek do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dotyczący informacji o fałszywych alarmach Organ udzielił odpowiedzi