Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 29.08.2017 Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach dotyczący informacji o fałszywych alarmach Organ udzielił odpowiedzi