Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Ministerstwo Sprawiedliwości 18.10.2017 Wniosek do Ministra Sprawiedliwości dotyczący informacji o korzystaniu z danych telekomunikacyjnych Organ udzielił odpowiedzi