Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Departament Tożsamości Cyfrowej 26.10.2017 Wniosek do Ministra Cyfryzacji dotyczący stanowiska rządu w sprawie rozporządzenie o prywatności i łączności elektronicznej Organ udzielił odpowiedzi