Wnioski o informację publiczną w ramach projektu "Państwo a biznes nadzoru. Monitoring praktyk instytucji publicznych"

Instytucjasort descending Data Tytuł
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 22.04.2015 Wniosek do Szefa ABW dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Agencja Nieruchomości Rolnych 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Agencja Rozwoju Przemysłu 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Agencja Rynku Rolnego 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Babiogórski Park Narodowy 23.06.2015 Wniosek do władz parku narodowego dotyczący wykorzystywania monitoringu wizyjnego
Białowieski Park Narodowy 23.06.2015 Wniosek do władz parku narodowego dotyczący wykorzystywania monitoringu wizyjnego
Bieszczadzki Park Narodowy 23.06.2015 Wniosek do władz parku narodowego dotyczący wykorzystywania monitoringu wizyjnego
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m. st. Warszawy 28.01.2015 Wniosek do BPiPS dotyczący informacji o umowach na wymianę danych z ośrodkami pomocy społecznej
Centralne Biuro Antykorupcyjne 22.04.2015 Wniosek do Szefa CBA dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Centralny Ośrodek Sportu 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Departament Tożsamości Cyfrowej 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ 07.05.2015 Wniosek do oddziału NFZ dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych 22.06.2015 Wniosek do Dyrektora Lasów Państwowych dotyczący wykorzystywania monitoringu wizyjnego, dronów i ortofotomap
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 18.05.2015 Wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczący narzędzi nadzoru
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 30.06.2015 Wniosek do GDDKiA dotyczący wykorzystywania GPS
Główny Urząd Statystyczny 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Gorczański Park Narodowy 23.06.2015 Wniosek do władz parku narodowego dotyczący wykorzystywania monitoringu wizyjnego
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w Katowicach 18.05.2015 Wniosek do podmiotu zarządzającego lotniskiem w sprawie wykorzystywania narzędzi nadzoru
Inspekcja Transportu Drogowego 15.05.2015 Wniosek do Inspekcji Transportu Drogowego dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Instytut Adama Mickiewicza 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Kampinoski Park Narodowy 23.06.2015 Wniosek do władz parku narodowego dotyczący wykorzystywania monitoringu wizyjnego
Karkonoski Park Narodowy 23.06.2015 Wniosek do władz parku narodowego dotyczący wykorzystywania monitoringu wizyjnego
Komenda Główna Państowej Straży Pożarnej 29.04.2015 Wniosek do Komendanta Główengo Państwowej Straży Pożarnej dotyczący wykorzystania dronów
Komenda Główna Policji 20.04.2015 Wniosek do Komendanta Głównego Policji dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru przez Policję
Komenda Główna Straży Granicznej 18.05.2015 Wniosek do Komendanta Głównego Straży Granicznej dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej 22.04.2015 Wniosek do Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru przez ŻW
Komenda Stołeczna Policji 16.10.2015 Wniosek do Komendy Stołecznej Policji ws. kamer automatycznie rozpoznających tablice rejestracyjne
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ 07.05.2015 Wniosek do oddziału NFZ dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Lasy Miejskie - Warszawa 22.06.2015 Wniosek do Dyrektora Lasów Miejskich - Warszawa dotyczący wykorzystywania monitoringu wizyjnego
Lotnisko Zielona Góra/Babimost Spółka z o.o. 18.05.2015 Wniosek do podmiotu zarządzającego lotniskiem w sprawie wykorzystywania narzędzi nadzoru
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ 07.05.2015 Wniosek do oddziału NFZ dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ 07.05.2015 Wniosek do oddziału NFZ dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ 07.05.2015 Wniosek do oddziału NFZ dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ 07.05.2015 Wniosek do oddziału NFZ dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ 07.05.2015 Wniosek do oddziału NFZ dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin Sp. z o.o. 18.05.2015 Wniosek do podmiotu zarządzającego lotniskiem w sprawie wykorzystywania narzędzi nadzoru
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o. 21.05.2015 Wniosek do podmiotu zarządzającego lotniskiem w sprawie wykorzystywania narzędzi nadzoru
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach 25.06.2015 Wniosek dotyczący wykorzystywania parkometrów
Miejski Zarzad Dróg w Opolu 25.06.2015 Wniosek dotyczący wykorzystywania parkometrów
Miejski Zarząd Dróg w Toruniu 25.06.2015 Wniosek dotyczący wykorzystywania parkometrów
Miejski Zarząd Ulic i Mostów Katowice 25.06.2015 Wniosek dotyczący wykorzystywania parkometrów
Ministerstwo Edukacji Narodowej 23.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Ministerstwo Finansów 29.04.2015 Wniosek do Ministerstwa Finansów dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru i kontroli pracowników
Ministerstwo Finansów 11.06.2015 Wniosek do Ministra Finansów dotyczący wykorzystywania identyfikacji głosowej na infolinii podatkowej
Ministerstwo Finansów 23.07.2015 Wniosek do Ministra Finansów dotyczący progamów wykorzystywanych przez Służbę Celną i kontrolę skarbową
Ministerstwo Finansów 29.04.2015 Wniosek do Ministerstwa Finansów dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru przez organy kontroli skarbowej
Ministerstwo Finansów 29.04.2015 Wniosek do Ministerstwa Finansów dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru przez Służbę Celną
Ministerstwo Gospodarki 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Ministerstwo Obrony Narodowej 07.05.2015 Wniosek do Ministra Obrony Narodowej dotyczący narzędzi do kontroli pracowników i weryfikacji uprawnień dostępu
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 06.05.2015 Wniosek w sprawie Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Ministerstwo Skarbu Państwa 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 07.05.2015 Wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych dotyczący narzędzi do kontroli pracowników i weryfikacji uprawnień dostępu
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Ministerstwo Sprawiedliwości 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Ministerstwo Środowiska 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Ministerstwo Zdrowia 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Najwyższa Izba Kontroli 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Narodowy Bank Polski 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Narodowy Fundusz Zdrowia 08.05.2015 Wniosek do centrali NFZ dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Opolski Oddział Wojewódzki NFZ 07.05.2015 Wniosek do oddziału NFZ dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Park Narodowy „Bory Tucholskie” 23.06.2015 Wniosek do władz parku narodowego dotyczący wykorzystywania monitoringu wizyjnego
Park Narodowy Gór Stołowych 23.06.2015 Wniosek do władz parku narodowego dotyczący wykorzystywania monitoringu wizyjnego
Pieniński Park Narodowy 23.06.2015 Wniosek do władz parku narodowego dotyczący wykorzystywania monitoringu wizyjnego
Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ 07.05.2015 Wniosek do oddziału NFZ dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ 07.05.2015 Wniosek do oddziału NFZ dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Poleski Park Narodowy 23.06.2015 Wniosek do władz parku narodowego dotyczący wykorzystywania monitoringu wizyjnego
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Polskie Radio S.A. 22.04.2015 Wniosek do Polskie Radia S.A. dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru wobec pracowników
Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ 07.05.2015 Wniosek do oddziału NFZ dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Port Lotniczy Bydgoszcz SA 18.05.2015 Wniosek do podmiotu zarządzającego lotniskiem w sprawie wykorzystywania narzędzi nadzoru
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 20.05.2015 Wniosek do podmiotu zarządzającego lotniskiem w sprawie wykorzystywania narzędzi nadzoru
Port Lotniczy Lublin SA 18.05.2015 Wniosek do podmiotu zarządzającego lotniskiem w sprawie wykorzystywania narzędzi nadzoru
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. 18.05.2015 Wniosek do podmiotu zarządzającego lotniskiem w sprawie wykorzystywania narzędzi nadzoru
Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. 18.05.2015 Wniosek do podmiotu zarządzającego lotniskiem w sprawie wykorzystywania narzędzi nadzoru
Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka Sp. z o.o. 18.05.2015 Wniosek do podmiotu zarządzającego lotniskiem w sprawie wykorzystywania narzędzi nadzoru
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów im. NSZZ Solidarność 18.05.2015 Wniosek do podmiotu zarządzającego lotniskiem w sprawie wykorzystywania narzędzi nadzoru
Port Lotniczy Wrocław S.A 18.05.2015 Wniosek do podmiotu zarządzającego lotniskiem w sprawie wykorzystywania narzędzi nadzoru
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” 18.05.2015 Wniosek do podmiotu zarządzającego lotniskiem w sprawie wykorzystywania narzędzi nadzoru
PUP Warszawa 28.01.2015 Wniosek do PUP w sprawie umowy o wymianę danych z ośrodkami pomocy społecznej
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ 07.05.2015 Wniosek do oddziału NFZ dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Słowiński Park Narodowy 23.06.2015 Wniosek do władz parku narodowego dotyczący wykorzystywania monitoringu wizyjnego
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ 07.05.2015 Wniosek do oddziału NFZ dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Tatrzański Park Narodowy 23.06.2015 Wniosek do władz parku narodowego dotyczący wykorzystywania monitoringu wizyjnego
Telewizja Polska S.A. 28.04.2015 Wniosek do Telewizji Polskiej S.A. dotyczący kontrolowania pracowników i weryfikacji tożsamości osób wchodzących do budynku
Totalizator Sportowy 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Urząd Komunikacji Elektronicznej 20.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Urząd m.st. Warszawy 13.04.2015 Wniosek do Prezydent miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd m.st. Warszawy 09.07.2015 Wniosek do urzędu miasta dotyczący wkorzystywania ortofotomap do weryfikacji zobowiązań podatkowych
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle 10.04.2015 Wniosek do Prezydent miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta Łodzi 10.04.2015 Wniosek do Prezydent miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta Łodzi 09.07.2015 Wniosek do urzędu miasta dotyczący wkorzystywania ortofotomap do weryfikacji zobowiązań podatkowych
Urząd Miasta Nowego Sącza 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta Olsztyna 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta Opola 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta Płocka 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta Poznań 09.07.2015 Wniosek do urzędu miasta dotyczący wkorzystywania ortofotomap do weryfikacji zobowiązań podatkowych
Urząd Miasta Poznań 11.09.2015 Wniosek w sprawie kart miejskich (współpraca z bankiem)
Urząd Miasta Poznania 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta Rzeszowa 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta Skierniewice 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 16.10.2015 Wniosek do Urzędu Miasta Warszawy ws. kamer automatycznie rozpoznających tablice rejestracyjne
Urząd Miasta Świnoujście 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta Szczecin 23.06.2015 Wniosek dotyczący wykorzystywania parkometrów
Urząd Miasta Szczecin 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta Tarnobrzega 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta Tarnowa 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta Torunia 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta w Białymstoku 09.07.2015 Wniosek do urzędu miasta dotyczący wkorzystywania ortofotomap do weryfikacji zobowiązań podatkowych
Urząd Miasta w Białymstoku 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta w Bydgoszczy 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta w Chełmie 10.04.2015 Wniosek do Prezydent miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta w Częstochowie 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta w Elblągu 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta w Ełku 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta w Gdańsku 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta w Gdyni 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta w Gorzowie Wielkopolskim 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta w Gorzowie Wielkopolskim 25.06.2015 Wniosek dotyczący wykorzystywania parkometrów
Urząd Miasta w Kaliszu 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta w Katowicach 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta w Katowicach 09.07.2015 Wniosek do urzędu miasta dotyczący wkorzystywania ortofotomap do weryfikacji zobowiązań podatkowych
Urząd Miasta w Kielcach 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta w Koninie 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta w Koninie 09.07.2015 Wniosek do urzędu miasta dotyczący wkorzystywania ortofotomap do weryfikacji zobowiązań podatkowych
Urząd Miasta w Koszalinie 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta w Krakowie 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta w Krakowie 09.07.2015 Wniosek do urzędu miasta dotyczący wkorzystywania ortofotomap do weryfikacji zobowiązań podatkowych
Urząd Miasta w Legnicy 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta w Lublinie 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta w Przemyślu 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta Włocławek 09.07.2015 Wniosek do urzędu miasta dotyczący wkorzystywania ortofotomap do weryfikacji zobowiązań podatkowych
Urząd Miasta Włocławek 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta Zamość 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta Zielona Góra 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miejski w Łomży 23.09.2015 Wniosek do Prezydenta Łomży dotyczący realizacji projektu "Biometryczna Łomża"
Urząd Miejski w Łomży 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miejski w Nowej Soli 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miejski w Nysie 10.04.2015 Wniosek do Burmistrza miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miejski w Radomiu 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miejski w Radomiu 09.07.2015 Wniosek do urzędu miasta dotyczący wkorzystywania ortofotomap do weryfikacji zobowiązań podatkowych
Urząd Miejski w Słupsku 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miejski w Sosnowcu 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miejski w Starachowicach 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miejski w Suwałkach 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miejski w Wałbrzychu 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta dotyczący wykorzystania narzędzi nadzoru
Urząd Miejski Wrocławia 09.07.2015 Wniosek do urzędu miasta dotyczący wkorzystywania ortofotomap do weryfikacji zobowiązań podatkowych
Urząd Miejski Wrocławia 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miejski Wrocławia 11.09.2015 Wniosek do miasta Wrocław w sprawie kart miejskich (współpraca z bankiem)
Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ 07.05.2015 Wniosek do oddziału NFZ dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ 07.05.2015 Wniosek do oddziału NFZ dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Wojskowa Akademia Techniczna 20.05.2015 Wniosek do rektora WAT w sprawie projektów wdrożenia narzędzi biometrycznych
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ 07.05.2015 Wniosek do oddziału NFZ dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze 25.06.2015 Wniosek dotyczący wykorzystywania parkometrów
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu m.st. Warszawy 17.06.2015 Wniosek dotyczący funkcjonowania systemu monitoringu miejskiego w Warszawie
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu m.st. Warszawy 19.10.2015 Wniosek do Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu m.st. Warszawy ws. kamer automatycznie rozpoznających tablice rejestracyjne
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 08.05.2015 Wniosek do centrali ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 25.06.2015 Wniosek dotyczący wykorzystywania parkometrów
Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi 25.06.2015 Wniosek dotyczący wykorzystywania parkometrów
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta Wrocław 25.06.2015 Wniosek dotyczący wykorzystywania parkometrów
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku 25.06.2015 Wniosek dotyczący wykorzystywania parkometrów
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 25.06.2015 Wniosek dotyczący wykorzystywania parkometrów
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu 25.06.2015 Wniosek dotyczący wykorzystywania parkometrów
Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie 25.06.2015 Wniosek dotyczący wykorzystywania parkometrów
Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie 25.06.2015 Wniosek dotyczący wykorzystywania parkometrów
Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie 17.06.2015 Wniosek dotyczący funkcjonowania spersonalizowanych kart miejskich w Warszawie
ZUS I Oddział w Łodzi 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS I Oddział w Poznaniu 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS I Oddział w Warszawie 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS II Oddział w Łodzi 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS II Oddział w Poznaniu 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS II Oddział w Warszawie 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS III Oddział w Warszawie 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Białymstoku 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Bielsku-Białej 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Biłgoraju 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Bydgoszczy 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Chorzowie 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Chrzanowie 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Częstochowie 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Elblągu 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Gdańsku 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Jaśle 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Kielcach 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Koszalinie 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Krakowie 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Legnicy 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Lublinie 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Nowym Sączu 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Olsztynie 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Opolu 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Pile 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Płocku 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Radomiu 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Rybniku 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Rzeszowie 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Siedlcach 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Słupsku 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Sosnowcu 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Szczecinie 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Tarnowie 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Tomaszowie Mazowieckim 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Toruniu 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Wałbrzychu 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Zabrzu 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Zielonej Górze 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział we Wrocławiu 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru