Wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Zestawienie wniosków od 1 stycznia 2015 r.

Wyświetlana nazwa Data Sortuj malejąco Tytuł
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp z o.o. 20.01.2015 Wniosek do MKP w Łodzi w sprawie kamer z dźwiękiem w komunikacji miejskiej
Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Opole 20.01.2015 Wniosek do MZK Opole w sprawie kamer z dzwiękiem w komunikacji miejskiej
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 20.01.2015 Wniosek do ZDMiKP w Bydgoszczy w sprawie kamer z dźwiękiem w komunikacji miejskiej
Miejski Zakład Komunikacyjny w Toruniu Sp. z o.o. 28.01.2015 Wniosek do MZK w Toruniu w sprawie kamer z dźwiękiem w komunikacji miejskiej
PUP Warszawa 28.01.2015 Wniosek do PUP w sprawie umowy o wymianę danych z ośrodkami pomocy społecznej
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m. st. Warszawy 28.01.2015 Wniosek do BPiPS dotyczący informacji o umowach na wymianę danych z ośrodkami pomocy społecznej
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecienie 04.02.2015 Wniosek do ZDiTM w Szczecienie w sprawie kamer z dźwiękiem w komunikacji miejskiej
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 09.02.2015 Wniosek do MSW w sprawie projektów ustaw o monitoringu, w tym w szkołach i uprawnień służb oraz w sprawie kamer w szkołach
Służba Kontrwywiadu Wojskowego 24.02.2015 Wniosek do Szefa SKW dotyczący informacji o statystykach korzystania z danych telekomunikacyjnych w 2014 r.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 24.02.2015 Wniosek do Szefa ABW dotyczący informacji o statystykach korzystania z danych telekomunikacyjnych.
Centralne Biuro Antykorupcyjne 24.02.2015 Wniosek do Szefa CBA dotyczący informacji o statystykach korzystania z danych telekomunikacyjnych.
Komenda Główna Policji 24.02.2015 Wniosek do Komendanta Głównego Policji dotyczący informacji o statystykach korzystania z danych telekomunikacyjnych.
Komenda Główna Straży Granicznej 24.02.2015 Wniosek do Komendanta Głównego Straży Granicznej dotyczący informacji o statystykach korzystania z danych telekomunikacyjnych.
Ministerstwo Finansów 24.02.2015 Wniosek do Ministra Finansów dotyczący informacji o statystykach korzystania z danych telekomunikacyjnych - kontrola skarbowa.
Ministerstwo Finansów 24.02.2015 Wniosek do Ministra Finansów dotyczący informacji o statystykach korzystania z danych telekomunikacyjnych - Służba Celna..
Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej 24.02.2015 Wniosek do Komendanta Głównego ŻW dotyczący informacji o statystykach korzystania z danych telekomunikacyjnych.
Gmina Dobrzyniewo Duże 24.02.2015 Wniosek do wójta gminy Dobrzyniewo Duże dotyczący informacji o rejestrze wniosków o DIP
Gmina Świdwin 24.02.2015 Wniosek do wójta gminy Świdwin dotyczący informacji o rejestrze wniosków o DIP
Gmina Jerzmanowice-Przeginia 24.02.2015 Wniosek do wójta gminy Jerzmanowice - Przeginia dotyczący informacji o rejestrze wniosków o DIP.
Gmina Halinów 24.02.2015 Wniosek do burmistrza Halinowa dotyczący informacji o rejestrze wniosków o DIP
Gmina Szprotawa 24.02.2015 Wniosek do burmistrza Szprotawy dotyczący informacji o rejestrze wniosków o DIP.
Ministerstwo Edukacji Narodowej 02.03.2015 Wniosek do MEN w sprawie wyników kontroli skuteczności monitoringu w szkołach
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. 16.03.2015 Wniosek do MPK - Rzeszów Sp. z o.o. dotyczący kamer w komunikacji miejskiej z pytaniami o kamery z dźwiękiem
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. 17.03.2015 Wniosek do PKM Katowice Sp. z o.o. dotyczący kamer w komunikacji miejskiej z pytaniami o kamery z dźwiękiem
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 17.03.2015 Wniosek do GIODO o udostępnienie decyzji administracyjnej dotyczącej nakazu usunięcia kamer
Urząd Miejski w Wałbrzychu 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta dotyczący wykorzystania narzędzi nadzoru
Urząd Miejski Wrocławia 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta w Legnicy 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta w Bydgoszczy 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta Włocławek 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta Torunia 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta w Lublinie 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta w Chełmie 10.04.2015 Wniosek do Prezydent miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta Zamość 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta w Gorzowie Wielkopolskim 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta Zielona Góra 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta Skierniewice 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta w Krakowie 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta Nowego Sącza 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta Tarnowa 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta Płocka 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle 10.04.2015 Wniosek do Prezydent miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta Opola 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miejski w Radomiu 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta Rzeszowa 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta w Przemyślu 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta Tarnobrzega 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta w Białymstoku 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miejski w Łomży 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miejski w Suwałkach 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta w Gdańsku 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta w Gdyni 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miejski w Słupsku 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta w Katowicach 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta w Częstochowie 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miejski w Sosnowcu 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta w Kielcach 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miejski w Starachowicach 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta Olsztyna 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta w Elblągu 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta w Ełku 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta Poznania 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta w Kaliszu 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta w Koninie 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta Szczecin 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta w Koszalinie 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miejski w Nowej Soli 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta Świnoujście 10.04.2015 Wniosek do Prezydenta miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miasta Łodzi 10.04.2015 Wniosek do Prezydent miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd Miejski w Nysie 10.04.2015 Wniosek do Burmistrza miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Urząd m.st. Warszawy 13.04.2015 Wniosek do Prezydent miasta dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Komenda Główna Policji 20.04.2015 Wniosek do Komendanta Głównego Policji dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru przez Policję
Urząd Komunikacji Elektronicznej 20.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Ministerstwo Gospodarki 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Najwyższa Izba Kontroli 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Ministerstwo Sprawiedliwości 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Departament Tożsamości Cyfrowej 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Ministerstwo Zdrowia 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Ministerstwo Skarbu Państwa 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Ministerstwo Środowiska 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Główny Urząd Statystyczny 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Agencja Rynku Rolnego 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Agencja Nieruchomości Rolnych 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Agencja Rozwoju Przemysłu 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Centralny Ośrodek Sportu 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Instytut Adama Mickiewicza 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Totalizator Sportowy 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Narodowy Bank Polski 21.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej 22.04.2015 Wniosek do Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru przez ŻW
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 22.04.2015 Wniosek do Szefa ABW dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Centralne Biuro Antykorupcyjne 22.04.2015 Wniosek do Szefa CBA dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Polskie Radio S.A. 22.04.2015 Wniosek do Polskie Radia S.A. dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru wobec pracowników
Ministerstwo Edukacji Narodowej 23.04.2015 Wniosek o informację publiczną dotyczący kontrolowania pracowników i kontroli tożsamości osób wchodzących do budynków
Telewizja Polska S.A. 28.04.2015 Wniosek do Telewizji Polskiej S.A. dotyczący kontrolowania pracowników i weryfikacji tożsamości osób wchodzących do budynku
Komenda Główna Państowej Straży Pożarnej 29.04.2015 Wniosek do Komendanta Główengo Państwowej Straży Pożarnej dotyczący wykorzystania dronów
Ministerstwo Finansów 29.04.2015 Wniosek do Ministerstwa Finansów dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru przez organy kontroli skarbowej
Ministerstwo Finansów 29.04.2015 Wniosek do Ministerstwa Finansów dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru przez Służbę Celną
Ministerstwo Finansów 29.04.2015 Wniosek do Ministerstwa Finansów dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru i kontroli pracowników
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 06.05.2015 Wniosek w sprawie Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego
ZUS III Oddział w Warszawie 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Białymstoku 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Bielsku-Białej 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Biłgoraju 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Bydgoszczy 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Chorzowie 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Częstochowie 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Elblągu 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Chrzanowie 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Gdańsku 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Jaśle 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Kielcach 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Koszalinie 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Krakowie 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Legnicy 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Lublinie 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Nowym Sączu 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Olsztynie 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Opolu 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Pile 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Radomiu 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Płocku 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Rybniku 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Rzeszowie 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Siedlcach 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Słupsku 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Sosnowcu 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Szczecinie 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Tarnowie 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Tomaszowie Mazowieckim 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Toruniu 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Wałbrzychu 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Zabrzu 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział w Zielonej Górze 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS Oddział we Wrocławiu 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ 07.05.2015 Wniosek do oddziału NFZ dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ 07.05.2015 Wniosek do oddziału NFZ dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ 07.05.2015 Wniosek do oddziału NFZ dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ 07.05.2015 Wniosek do oddziału NFZ dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ 07.05.2015 Wniosek do oddziału NFZ dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ 07.05.2015 Wniosek do oddziału NFZ dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ 07.05.2015 Wniosek do oddziału NFZ dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Opolski Oddział Wojewódzki NFZ 07.05.2015 Wniosek do oddziału NFZ dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ 07.05.2015 Wniosek do oddziału NFZ dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ 07.05.2015 Wniosek do oddziału NFZ dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ 07.05.2015 Wniosek do oddziału NFZ dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ 07.05.2015 Wniosek do oddziału NFZ dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ 07.05.2015 Wniosek do oddziału NFZ dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ 07.05.2015 Wniosek do oddziału NFZ dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ 07.05.2015 Wniosek do oddziału NFZ dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ 07.05.2015 Wniosek do oddziału NFZ dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 07.05.2015 Wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych dotyczący narzędzi do kontroli pracowników i weryfikacji uprawnień dostępu
Ministerstwo Obrony Narodowej 07.05.2015 Wniosek do Ministra Obrony Narodowej dotyczący narzędzi do kontroli pracowników i weryfikacji uprawnień dostępu
ZUS I Oddział w Łodzi 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS I Oddział w Poznaniu 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS I Oddział w Warszawie 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS II Oddział w Łodzi 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS II Oddział w Poznaniu 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
ZUS II Oddział w Warszawie 07.05.2015 Wniosek do oddziału ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 08.05.2015 Wniosek do centrali ZUS dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Narodowy Fundusz Zdrowia 08.05.2015 Wniosek do centrali NFZ dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Inspekcja Transportu Drogowego 15.05.2015 Wniosek do Inspekcji Transportu Drogowego dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Komenda Główna Straży Granicznej 18.05.2015 Wniosek do Komendanta Głównego Straży Granicznej dotyczący wykorzystywania narzędzi nadzoru
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 18.05.2015 Wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczący narzędzi nadzoru
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w Katowicach 18.05.2015 Wniosek do podmiotu zarządzającego lotniskiem w sprawie wykorzystywania narzędzi nadzoru
Lotnisko Zielona Góra/Babimost Spółka z o.o. 18.05.2015 Wniosek do podmiotu zarządzającego lotniskiem w sprawie wykorzystywania narzędzi nadzoru
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin Sp. z o.o. 18.05.2015 Wniosek do podmiotu zarządzającego lotniskiem w sprawie wykorzystywania narzędzi nadzoru
Port Lotniczy Bydgoszcz SA 18.05.2015 Wniosek do podmiotu zarządzającego lotniskiem w sprawie wykorzystywania narzędzi nadzoru
Port Lotniczy Lublin SA 18.05.2015 Wniosek do podmiotu zarządzającego lotniskiem w sprawie wykorzystywania narzędzi nadzoru
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. 18.05.2015 Wniosek do podmiotu zarządzającego lotniskiem w sprawie wykorzystywania narzędzi nadzoru
Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. 18.05.2015 Wniosek do podmiotu zarządzającego lotniskiem w sprawie wykorzystywania narzędzi nadzoru
Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka Sp. z o.o. 18.05.2015 Wniosek do podmiotu zarządzającego lotniskiem w sprawie wykorzystywania narzędzi nadzoru
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów im. NSZZ Solidarność 18.05.2015 Wniosek do podmiotu zarządzającego lotniskiem w sprawie wykorzystywania narzędzi nadzoru
Port Lotniczy Wrocław S.A 18.05.2015 Wniosek do podmiotu zarządzającego lotniskiem w sprawie wykorzystywania narzędzi nadzoru
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” 18.05.2015 Wniosek do podmiotu zarządzającego lotniskiem w sprawie wykorzystywania narzędzi nadzoru
OPS Targówek 18.05.2015 Wniosek do Ośrodka Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli samotności rodziców przy rekturacji do przedszkoli
OPS Ochota 18.05.2015 Wniosek do Ośrodka Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli samotności rodziców przy rekturacji do przedszkoli
OPS Bielany 18.05.2015 Wniosek do Ośrodka Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli samotności rodziców przy rekturacji do przedszkoli
OPS Ursus 18.05.2015 Wniosek do Ośrodka Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli samotności rodziców przy rekturacji do przedszkoli
OPS Bemowo 18.05.2015 Wniosek do Ośrodka Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli samotności rodziców przy rekturacji do przedszkoli
MOPR Gdańsk 18.05.2015 Wniosek do Ośrodka Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli samotności rodziców przy rekturacji do przedszkoli
OPS Praga Północ 18.05.2015 Wniosek do Ośrodka Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli samotności rodziców przy rekturacji do przedszkoli
OPS Praga Południe 18.05.2015 Wniosek do Ośrodka Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli samotności rodziców przy rekturacji do przedszkoli
OPS Wola 18.05.2015 Wniosek do Ośrodka Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli samotności rodziców przy rekturacji do przedszkoli
OPS Rembertów 18.05.2015 Wniosek do Ośrodka Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli samotności rodziców przy rekturacji do przedszkoli
OPS Ursynów 18.05.2015 Wniosek do Ośrodka Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli samotności rodziców przy rekturacji do przedszkoli
OPS Wesoła 18.05.2015 Wniosek do Ośrodka Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli samotności rodziców przy rekturacji do przedszkoli
OPS Wawer 18.05.2015 Wniosek do Ośrodka Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli samotności rodziców przy rekturacji do przedszkoli
OPS Wilanów 18.05.2015 Wniosek do Ośrodka Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli samotności rodziców przy rekturacji do przedszkoli
OPS Włochy 18.05.2015 Wniosek do Ośrodka Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli samotności rodziców przy rekturacji do przedszkoli
OPS Białołęka 18.05.2015 Wniosek do Ośrodka Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli samotności rodziców przy rekturacji do przedszkoli
MOPS Kraków 18.05.2015 Wniosek do Ośrodka Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli samotności rodziców przy rekturacji do przedszkoli
MOPS Wrocław 18.05.2015 Wniosek do Ośrodka Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli samotności rodziców przy rekturacji do przedszkoli
OPS Mokotów 18.05.2015 Wniosek do Ośrodka Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli samotności rodziców przy rekturacji do przedszkoli
OPS Żoliborz 18.05.2015 Wniosek do Ośrodka Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli samotności rodziców przy rekturacji do przedszkoli
Wojskowa Akademia Techniczna 20.05.2015 Wniosek do rektora WAT w sprawie projektów wdrożenia narzędzi biometrycznych
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 20.05.2015 Wniosek do podmiotu zarządzającego lotniskiem w sprawie wykorzystywania narzędzi nadzoru
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o. 21.05.2015 Wniosek do podmiotu zarządzającego lotniskiem w sprawie wykorzystywania narzędzi nadzoru
MOPR Lublin 01.06.2015 Wniosek do Ośrodka Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli samotności rodziców przy rekturacji do przedszkoli
MOPS Tczew 01.06.2015 Wniosek do Ośrodka Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli samotności rodziców przy rekturacji do przedszkoli
OPS Świebodzin 01.06.2015 Wniosek do Ośrodka Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli samotności rodziców przy rekturacji do przedszkoli
MOPS Olsztyn 01.06.2015 Wniosek do Ośrodka Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli samotności rodziców przy rekturacji do przedszkoli
MOPR Kielce 01.06.2015 Wniosek do Ośrodka Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli samotności rodziców przy rekturacji do przedszkoli
MOPS Tarnów 01.06.2015 Wniosek do Ośrodka Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli samotności rodziców przy rekturacji do przedszkoli
OPS Grodzisk Mazowiecki 01.06.2015 Wniosek do Ośrodka Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli samotności rodziców przy rekturacji do przedszkoli
OPS Legionowo 01.06.2015 Wniosek do Ośrodka Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli samotności rodziców przy rekturacji do przedszkoli
OPS Tuchola 01.06.2015 Wniosek do Ośrodka Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli samotności rodziców przy rekturacji do przedszkoli
MOPS Koszalin 01.06.2015 Wniosek do Ośrodka Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli samotności rodziców przy rekturacji do przedszkoli
MOPS Starogrard Gdański 01.06.2015 Wniosek do Ośrodka Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli samotności rodziców przy rekturacji do przedszkoli
Ministerstwo Finansów 11.06.2015 Wniosek do Ministra Finansów dotyczący wykorzystywania identyfikacji głosowej na infolinii podatkowej
Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie 17.06.2015 Wniosek dotyczący funkcjonowania spersonalizowanych kart miejskich w Warszawie
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu m.st. Warszawy 17.06.2015 Wniosek dotyczący funkcjonowania systemu monitoringu miejskiego w Warszawie
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych 22.06.2015 Wniosek do Dyrektora Lasów Państwowych dotyczący wykorzystywania monitoringu wizyjnego, dronów i ortofotomap
Lasy Miejskie - Warszawa 22.06.2015 Wniosek do Dyrektora Lasów Miejskich - Warszawa dotyczący wykorzystywania monitoringu wizyjnego
Babiogórski Park Narodowy 23.06.2015 Wniosek do władz parku narodowego dotyczący wykorzystywania monitoringu wizyjnego
Białowieski Park Narodowy 23.06.2015 Wniosek do władz parku narodowego dotyczący wykorzystywania monitoringu wizyjnego
Bieszczadzki Park Narodowy 23.06.2015 Wniosek do władz parku narodowego dotyczący wykorzystywania monitoringu wizyjnego
Gorczański Park Narodowy 23.06.2015 Wniosek do władz parku narodowego dotyczący wykorzystywania monitoringu wizyjnego
Kampinoski Park Narodowy 23.06.2015 Wniosek do władz parku narodowego dotyczący wykorzystywania monitoringu wizyjnego
Karkonoski Park Narodowy 23.06.2015 Wniosek do władz parku narodowego dotyczący wykorzystywania monitoringu wizyjnego
Park Narodowy „Bory Tucholskie” 23.06.2015 Wniosek do władz parku narodowego dotyczący wykorzystywania monitoringu wizyjnego
Park Narodowy Gór Stołowych 23.06.2015 Wniosek do władz parku narodowego dotyczący wykorzystywania monitoringu wizyjnego
Pieniński Park Narodowy 23.06.2015 Wniosek do władz parku narodowego dotyczący wykorzystywania monitoringu wizyjnego
Poleski Park Narodowy 23.06.2015 Wniosek do władz parku narodowego dotyczący wykorzystywania monitoringu wizyjnego
Słowiński Park Narodowy 23.06.2015 Wniosek do władz parku narodowego dotyczący wykorzystywania monitoringu wizyjnego
Tatrzański Park Narodowy 23.06.2015 Wniosek do władz parku narodowego dotyczący wykorzystywania monitoringu wizyjnego
Urząd Miasta Szczecin 23.06.2015 Wniosek dotyczący wykorzystywania parkometrów
Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie 25.06.2015 Wniosek dotyczący wykorzystywania parkometrów
Miejski Zarząd Dróg w Toruniu 25.06.2015 Wniosek dotyczący wykorzystywania parkometrów
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 25.06.2015 Wniosek dotyczący wykorzystywania parkometrów
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 25.06.2015 Wniosek dotyczący wykorzystywania parkometrów
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta Wrocław 25.06.2015 Wniosek dotyczący wykorzystywania parkometrów
Urząd Miasta w Gorzowie Wielkopolskim 25.06.2015 Wniosek dotyczący wykorzystywania parkometrów
Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi 25.06.2015 Wniosek dotyczący wykorzystywania parkometrów
Miejski Zarząd Ulic i Mostów Katowice 25.06.2015 Wniosek dotyczący wykorzystywania parkometrów
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze 25.06.2015 Wniosek dotyczący wykorzystywania parkometrów
Miejski Zarzad Dróg w Opolu 25.06.2015 Wniosek dotyczący wykorzystywania parkometrów
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku 25.06.2015 Wniosek dotyczący wykorzystywania parkometrów
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu 25.06.2015 Wniosek dotyczący wykorzystywania parkometrów
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach 25.06.2015 Wniosek dotyczący wykorzystywania parkometrów
Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie 25.06.2015 Wniosek dotyczący wykorzystywania parkometrów
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 30.06.2015 Wniosek do GDDKiA dotyczący wykorzystywania GPS
Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Lesku 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Łasku 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Malborku 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Olecku 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Pile 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Policach 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Śremie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Warszawie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Miejski Urząd Pracy w Kielcach 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Miejski Urząd Pracy w Płocku 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Bochni 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni + M. Sopot 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Górze 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 06.07.2015 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących profilowania bezrobotnych
Urząd Miasta w Białymstoku 09.07.2015 Wniosek do urzędu miasta dotyczący wkorzystywania ortofotomap do weryfikacji zobowiązań podatkowych
Urząd Miejski Wrocławia 09.07.2015 Wniosek do urzędu miasta dotyczący wkorzystywania ortofotomap do weryfikacji zobowiązań podatkowych
Urząd Miasta Włocławek 09.07.2015 Wniosek do urzędu miasta dotyczący wkorzystywania ortofotomap do weryfikacji zobowiązań podatkowych
Urząd Miasta Poznań 09.07.2015 Wniosek do urzędu miasta dotyczący wkorzystywania ortofotomap do weryfikacji zobowiązań podatkowych
Urząd Miasta w Katowicach 09.07.2015 Wniosek do urzędu miasta dotyczący wkorzystywania ortofotomap do weryfikacji zobowiązań podatkowych
Urząd Miasta w Koninie 09.07.2015 Wniosek do urzędu miasta dotyczący wkorzystywania ortofotomap do weryfikacji zobowiązań podatkowych
Urząd m.st. Warszawy 09.07.2015 Wniosek do urzędu miasta dotyczący wkorzystywania ortofotomap do weryfikacji zobowiązań podatkowych
Urząd Miasta w Krakowie 09.07.2015 Wniosek do urzędu miasta dotyczący wkorzystywania ortofotomap do weryfikacji zobowiązań podatkowych
Urząd Miasta Łodzi 09.07.2015 Wniosek do urzędu miasta dotyczący wkorzystywania ortofotomap do weryfikacji zobowiązań podatkowych
Urząd Miejski w Radomiu 09.07.2015 Wniosek do urzędu miasta dotyczący wkorzystywania ortofotomap do weryfikacji zobowiązań podatkowych
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 20.07.2015 Wniosek do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczący profilowania bezrobotnych
Ministerstwo Finansów 23.07.2015 Wniosek do Ministra Finansów dotyczący progamów wykorzystywanych przez Służbę Celną i kontrolę skarbową
Urząd Miejski Wrocławia 11.09.2015 Wniosek do miasta Wrocław w sprawie kart miejskich (współpraca z bankiem)
Urząd Miasta Poznań 11.09.2015 Wniosek w sprawie kart miejskich (współpraca z bankiem)
Urząd Miejski w Łomży 23.09.2015 Wniosek do Prezydenta Łomży dotyczący realizacji projektu "Biometryczna Łomża"
Komenda Stołeczna Policji 16.10.2015 Wniosek do Komendy Stołecznej Policji ws. kamer automatycznie rozpoznających tablice rejestracyjne
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 16.10.2015 Wniosek do Urzędu Miasta Warszawy ws. kamer automatycznie rozpoznających tablice rejestracyjne
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu m.st. Warszawy 19.10.2015 Wniosek do Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu m.st. Warszawy ws. kamer automatycznie rozpoznających tablice rejestracyjne
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 18.01.2016 Wniosek do Szefa ABW dotyczący informacji o statystykach korzystania z danych telekomunikacyjnych
Centralne Biuro Antykorupcyjne 18.01.2016 Wniosek do Szefa CBA dotyczący informacji o statystykach korzystania z danych telekomunikacyjnych
Komenda Główna Straży Granicznej 18.01.2016 Wniosek do Komendanta Głównego Straży Granicznej dotyczący informacji o statystykach korzystania z danych telekomunikacyjnych
Służba Kontrwywiadu Wojskowego 18.01.2016 Wniosek do Szefa SKW dotyczący informacji o statystykach korzystania z danych telekomunikacyjnych
Ministerstwo Finansów 18.01.2016 Wniosek do Ministra Finansów dotyczący informacji o statystykach korzystania z danych telekomunikacyjnych - Służba Celna
Ministerstwo Finansów 18.01.2016 Wniosek do Ministra Finansów dotyczący informacji o statystykach korzystania z danych telekomunikacyjnych - kontrola skarbowa
Komenda Główna Policji 18.01.2016 Wniosek do Komendanta Głównego Policji dotyczący informacji o statystykach korzystania z danych telekomunikacyjnych
Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej 18.01.2016 Wniosek do Komendanta Głównego ŻW dotyczący informacji o statystykach korzystania z danych telekomunikacyjnych
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 01.03.2016 Wniosek do MRPiPS dotyczący pomocy socjalnej dla uchodźców
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 01.03.2016 Wniosek do GIODO dotyczący funkcjonowania europejskich baz danych
Urząd do Spraw Cudzoziemców 01.03.2016 Wniosek do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców w sprawie relokacji
Komenda Główna Policji 04.03.2016 Wniosek do Komendanta Głównego Policji dotyczący udziału w procedurze uchodźczej i dostępu do europejskich baz danych
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 04.03.2016 Wniosek do Szefa ABW dotyczący procedury uchodźczej
Komenda Główna Straży Granicznej 04.03.2016 Wniosek do Komendanta Głównego Straży Granicznej dotyczący procedury uchodźczej
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 04.03.2016 Wniosek do Premier dotyczący planów relokacji uchodźców do Polski
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 04.03.2016 Wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczący planów relokacji uchodźców do Polski
Urząd do Spraw Cudzoziemców 04.03.2016 Wniosek do Szefa UsdC dotyczący korzystania z uprawnień osób, których dane znajdują się w bazie Eurodac
Departament Tożsamości Cyfrowej 28.04.2016 Wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji dotyczący wprowadzenia Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego przy współpracy z sektorem bankowym
Ministerstwo Zdrowia 28.04.2016 Wniosek do Ministerstwa Zdrowia dotyczący wprowadzenia Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego przy współpracy z sektorem bankowym
Ministerstwo Rozwoju 28.04.2016 Wniosek do Ministerstwa Rozwoju dotyczący wprowadzenia Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego przy współpracy z sektorem bankowym
Koordynator Służb Specjalnych 11.05.2016 Wniosek do Ministra - Koordynatora Służb Specjalnych dotyczący jawnej części audytu przeprowadzonego w służbach specjalnych
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego 31.05.2016 Wniosek do Przewodniczącego Zarządu KZK GOP dotyczący danych zapisywanych na Śląskiej Karcie Usług Publicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 28.06.2016 Wniosek do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczący dokumentacji przedstawionej Komisji Weneckiej
Komenda Główna Policji 19.07.2016 Wniosek do Komendanta Głównego Policji dotyczący sprawozdania odnosnie statystykach korzystania z danych telekomunikacyjnych
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku 10.08.2016 Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku dot. informacji o statystykach korzystania z danych telekom.
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy 10.08.2016 Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy dot. informacji o statystykach korzystania z danych telekom.
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 10.08.2016 Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku dot. informacji o statystykach korzystania z danych telekom.
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim 10.08.2016 Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. dot. informacji o statystykach korzystania z danych telekom.
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 10.08.2016 Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach dot. informacji o statystykach korzystania z danych telekom.
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach 10.08.2016 Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach dot. informacji o statystykach korzystania z danych telekom.
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie 10.08.2016 Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie dot. informacji o statystykach korzystania z danych telekom.
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie 10.08.2016 Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie dot. informacji o statystykach korzystania z danych telekom.
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi 10.08.2016 Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi dot. informacji o statystykach korzystania z danych telekom.
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie 10.08.2016 Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie dot. informacji o statystykach korzystania z danych telekom.
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu 10.08.2016 Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu dot. informacji o statystykach korzystania z danych telekom.
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 10.08.2016 Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu dot. informacji o statystykach korzystania z danych telekom.
Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu 10.08.2016 Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu dot. informacji o statystykach korzystania z danych telekom.
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie 10.08.2016 Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie dot. informacji o statystykach korzystania z danych telekom.
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu 10.08.2016 Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu dot. informacji o statystykach korzystania z danych telekom.
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie 10.08.2016 Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie dot. informacji o statystykach korzystania z danych telekom.
Komenda Stołeczna Policji 10.08.2016 Wniosek do Komendanta Stołecznego Policji dot. informacji o statystykach korzystania z danych telekom.
Departament Tożsamości Cyfrowej 11.08.2016 Wniosek dotyczący dostosowania polskicj przepisów do reformy pchrony danych
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 11.08.2016 Wniosek dotyczący dostosowania polskich przepisów do reformy ochrony danych
Ministerstwo Edukacji Narodowej 11.08.2016 Wniosek dotyczący dostosowania polskich przepisów do reformy ochrony danych
Ministerstwo Energii 11.08.2016 Wniosek dotyczący dostosowania polskich przepisów do reformy ochrony danych
Ministerstwo Finansów 11.08.2016 Wniosek dotyczący dostosowania polskicj przepisów do reformy ochrony danych
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 11.08.2016 Wniosek dotyczący dostosowania polskich przepisów do reformy ochrony danych
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 11.08.2016 Wniosek dotyczący dostosowania polskich przepisów do reformy ochrony danych
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 11.08.2016 Wniosek dotyczący dostosowania polskich przepisów do reformy ochrony danych
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 11.08.2016 Wniosek dotyczący dostosowania polskich przepisów do reformy ochrony danych
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 11.08.2016 Wniosek dotyczący dostosowania polskich przepisów do reformy ochrony danych
Ministerstwo Zdrowia 12.08.2016 Wniosek do Ministra Zdrowia dotyczący dostosowania polskich przepisów do reformy ochrony danych
Ministerstwo Środowiska 12.08.2016 Wniosek do Ministra Środowiska dotyczący dostosowania polskich przepisów do reformy ochrony danych
Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej 12.08.2016 Wniosek do Ministra Sportu i Turystyki dotyczący dostosowania polskich przepisów do reformy ochrony danych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 12.08.2016 Wniosek do Ministra Spraw Zagranicznych dotyczący dostosowania polskich przepisów do reformy ochrony danych
Ministerstwo Skarbu Państwa 12.08.2016 Wniosek do Ministra Skarbu Państwa dotyczący dostosowania polskich przepisów do reformy ochrony danych
Ministerstwo Rozwoju 12.08.2016 Wniosek do Ministra Rozwoju dotyczący dostosowania polskich przepisów do reformy ochrony danych
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 12.08.2016 Wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczący dostosowania polskich przepisów do reformy ochrony danych
Ministerstwo Sprawiedliwości 12.08.2016 Wniosek do Ministra Sprawiedliwości dotyczący dostosowania polskich przepisów do reformy ochrony danych
Ministerstwo Obrony Narodowej 12.08.2016 Wniosek do Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczący dostosowania polskich przepisów do reformy ochrony danych
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 12.08.2016 Wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczący dostosowania polskich przepisów do reformy ochrony danych
Służba Kontrwywiadu Wojskowego 18.08.2016 Wniosek do Szefa SKW dotyczący sprawozdania z dostępu do danych telekom., pocztowych lub internetowych
Centralne Biuro Antykorupcyjne 18.08.2016 Wniosek do Szefa CBA dotyczący sprawozdania z dostępu do danych telekom., pocztowych lub internetowych
Ministerstwo Finansów 18.08.2016 Wniosek do Ministra Finansów dotyczący sprawozdania z dostępu kontroli skarbowej do danych telekom., pocztowych lub internet.
Ministerstwo Finansów 18.08.2016 Wniosek do Ministra Finansów dotyczący sprawozdania z dostępu Służby Celnej do danych telekom., pocztowych lub internet.
Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej 18.08.2016 Wniosek do Komendanta Głównego ŻW dotyczący sprawozdania z dostępu do danych telekom., pocztowych lub internet.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 23.08.2016 Wniosek do Szefa ABW dotyczący wykorzystywania uprawnień z ustawy antyterrorystycznej i statystyk sięgania po dane
Komenda Główna Straży Granicznej 23.08.2016 Wniosek do KG Straży Granicznej dotyczący sprawozdania z dostępu kontroli skarbowej do danych telekom., pocztowych lub internet.
Komenda Główna Straży Granicznej 30.10.2016 Wniosek do Komendanta Głównego Straży Granicznej dotyczący kamer w strefie nadgranicznej
Urząd Miasta w Katowicach 04.11.2016 Wniosek do Prezydenta Katowic dotyczący funkcjonowania KISMiA
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 05.11.2016 Wniosek do ABW dotyczący porozumień z podmiotami świadczącymi usługi drogą elektroniczną
Centralne Biuro Antykorupcyjne 05.11.2016 Wniosek do CBA dotyczący porozumień z podmiotami świadczącymi usługi drogą elektroniczną
Komenda Główna Policji 05.11.2016 Wniosek do KGP dotyczący porozumień z podmiotami świadczącymi usługi drogą elektroniczną
Komenda Główna Straży Granicznej 05.11.2016 Wniosek do KG SG dotyczący porozumień z podmiotami świadczącymi usługi drogą elektroniczną
Służba Kontrwywiadu Wojskowego 05.11.2016 Wniosek do SKW dotyczący porozumień z podmiotami świadczącymi usługi drogą elektroniczną
Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej 05.11.2016 Wniosek do ŻW dotyczący porozumień z podmiotami świadczącymi usługi drogą elektroniczną
Sąd Okręgowy w Radomiu 29.11.2016 Wniosek do Sądu Okręgowego w Radomiu dotyczący kontroli danych pozyskiwanych przez Policję
Sąd Okręgowy w Lublinie 29.11.2016 Wniosek do Sądu Okręgowego w Lublinie dotyczący kontroli danych pozyskiwanych przez Policję
Sąd Okręgowy w Krakowie 29.11.2016 Wniosek do Sądu Okręgowego w Krakowie dotyczący kontroli danych pozyskiwanych przez Policję
Sąd Okręgowy w Kielcach 29.11.2016 Wniosek do Sądu Okręgowego w Kielcach dotyczący kontroli danych pozyskiwanych przez Policję
Sąd Okręgowy w Katowicach 29.11.2016 Wniosek do Sądu Okręgowego w Katowicach dotyczący kontroli danych pozyskiwanych przez Policję
Sąd Okręgowy w Olsztynie 30.11.2016 Wniosek do Sądu Okręgowego w Olsztynie dotyczący kontroli danych pozyskiwanych przez Policję
Sąd Okręgowy w Białymstoku 22.12.2016 Wniosek do Sądu Okręgowego w Katowicach dotyczący kontroli danych pozyskiwanych przez Policję
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy 22.12.2016 Wniosek do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy dotyczący kontroli danych pozyskiwanych przez Policję
Sąd Okręgowy w Gdańsku 22.12.2016 Wniosek do Sądu Okręgowego w Gdańsku dotyczący kontroli danych pozyskiwanych przez Policję
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim 22.12.2016 Wniosek do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim dotyczący kontroli danych pozyskiwanych przez Policję
Sąd Okręgowy w Opolu 22.12.2016 Wniosek do Sądu Okręgowego w Opolu dotyczący kontroli danych pozyskiwanych przez Policję
Sąd Okręgowy w Poznaniu 22.12.2016 Wniosek do Sądu Okręgowego w Poznaniu dotyczący kontroli danych pozyskiwanych przez Policję
Sąd Okręgowy w Rzeszowie 22.12.2016 Wniosek do Sądu Okręgowego w Rzeszowie dotyczący kontroli danych pozyskiwanych przez Policję
Sąd Okręgowy w Szczecinie 22.12.2016 Wniosek do Sądu Okręgowego w Szczecinie dotyczący kontroli danych pozyskiwanych przez Policję
Sąd Okręgowy w Warszawie 22.12.2016 Wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczący kontroli danych pozyskiwanych przez Policję
Sąd Okręgowy w Łodzi 22.12.2016 Wniosek do Sądu Okręgowego w Łodzi dotyczący kontroli danych pozyskiwanych przez Policję
Sąd Okręgowy we Wrocławiu 22.12.2016 Wniosek do Sądu Okręgowego we Wrocławiu dotyczący kontroli danych pozyskiwanych przez Policję
Sąd Okręgowy w Gdańsku 23.01.2017 Wniosek do Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie informacji o wykrytych nieprawidłowościach w zakresie dostępu do danych
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 23.01.2017 Wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wdrożenia dyrektywy PNR
Centralne Biuro Antykorupcyjne 02.02.2017 Wniosek do Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotyczący kontroli oświadczeń majątkowych
Ministerstwo Finansów 14.02.2017 Wniosek do Ministerstwa Rozwoju i Finansów dotyczący projektu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
Ministerstwo Finansów 20.02.2017 Wniosek do Ministerstwa Finansów w sprawie prac nad projektem ustawy o Centralnej Bazie Rachunków
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie 27.02.2017 Wniosek do KWP w Rzeszowie dotyczący korzystania z dostępu do danych telekomunikacyjnych i internetowych
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu 27.02.2017 Wniosek do KWP we Wrocławiu dotyczący korzystania z dostępu do danych telekomunikacyjnych i internetowych
Komenda Główna Policji 28.02.2017 Wniosek do Komendanta Głównego Policji dotyczący sięgania po dane telekomunikacyjne i internetowy
Komenda Stołeczna Policji 28.02.2017 Wniosek do Komendanta Stołecznego Policji dotyczący korzystania z dostępu do danych telekomunikacyjnych i internetowych
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku 28.02.2017 Wniosek do KWP w Białymstoku dotyczący korzystania z dostępu do danych telekomunikacyjnych i internetowych
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy 28.02.2017 Wniosek do KWB w Bydgoszczy dotyczący korzystania z dostępu do danych telekomunikacyjnych i internetowych
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 28.02.2017 Wniosek do KWP w Gdańsku dotyczący korzystania z dostępu do danych telekomunikacyjnych i internetowych
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim 28.02.2017 Wniosek do KWP w Gorzowie dotyczący korzystania z dostępu do danych telekomunikacyjnych i internetowych
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 28.02.2017 Wniosek do KWP w Katowicach dotyczący korzystania z dostępu do danych telekomunikacyjnych i internetowych
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach 28.02.2017 Wniosek do KWP w Kielcach dotyczący korzystania z dostępu do danych telekomunikacyjnych i internetowych
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie 28.02.2017 Wniosek do KWP w Krakowie dotyczący korzystania z dostępu do danych telekomunikacyjnych i internetowych
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie 28.02.2017 Wniosek do KWP w Lublinie dotyczący korzystania z dostępu do danych telekomunikacyjnych i internetowych
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie 28.02.2017 Wniosek do KWP w Olsztynie dotyczący korzystania z dostępu do danych telekomunikacyjnych i internetowych
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu 28.02.2017 Wniosek do KWP w Opolu dotyczący korzystania z dostępu do danych telekomunikacyjnych i internetowych
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 28.02.2017 Wniosek do KWP w Poznaniu dotyczący korzystania z dostępu do danych telekomunikacyjnych i internetowych
Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu 28.02.2017 Wniosek do KWP w Radomiu dotyczący korzystania z dostępu do danych telekomunikacyjnych i internetowych
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie 28.02.2017 Wniosek do KWP w Szczecinie dotyczący korzystania z dostępu do danych telekomunikacyjnych i internetowych
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi 28.02.2017 Wniosek do KWP w Łodzi dotyczący korzystania z dostępu do danych telekomunikacyjnych i internetowych
Ministerstwo Finansów 01.03.2017 Wniosek do Ministerstwa Finansów dotyczący informacji o Centralnym Mechanizmie Oceny
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 07.03.2017 Wniosek do ABW dotyczący korzystania z dostępu do danych telekomunikacyjnych i internetowych
Centralne Biuro Antykorupcyjne 07.03.2017 Wniosek do CBA dotyczący korzystania z dostępu do danych telekomunikacyjnych i internetowych
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej 07.03.2017 Wniosek do Bieszczadzkiego Oddziału SG dotyczący korzystania z dostępu do danych telekomunikacyjnych i internetowych
Karpacki Oddział Straży Granicznej 07.03.2017 Wniosek do Karpackiego Oddziału SG dotyczący korzystania z dostępu do danych telekomunikacyjnych i internetowych
Morski Oddział Straży Granicznej 07.03.2017 Wniosek do Morskiego Oddziału SG dotyczący korzystania z dostępu do danych telekomunikacyjnych i internetowych
Nadbużański Oddział Straży Granicznej 07.03.2017 Wniosek do Nadbużańskiego Oddziału SG dotyczący korzystania z dostępu do danych telekomunikacyjnych i internetowych
Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 07.03.2017 Wniosek do Nadodrzańskiego Oddziału SG dotyczący korzystania z dostępu do danych telekomunikacyjnych i internetowych
Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 07.03.2017 Wniosek do Nadwiślańskiego Oddziału SG dotyczący korzystania z dostępu do danych telekomunikacyjnych i internetowych
Podlaski Oddział Straży Granicznej 07.03.2017 Wniosek do Podlaskiego Oddziału SG dotyczący korzystania z dostępu do danych telekomunikacyjnych i internetowych
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej 07.03.2017 Wniosek do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG dotyczący korzystania z dostępu do danych telekomunikacyjnych i internetowych
Śląski Oddział Straży Granicznej 07.03.2017 Wniosek do Śląskiego Oddziału SG dotyczący korzystania z dostępu do danych telekomunikacyjnych i internetowych
Służba Kontrwywiadu Wojskowego 07.03.2017 Wniosek do Służby Kontrwywiadu Wojskowego dotyczący korzystania z dostępu do danych telekomunikacyjnych i internetowych
Komenda Główna Straży Granicznej 07.03.2017 Wniosek do Komendy Głównej SG dotyczący korzystania z dostępu do danych telekomunikacyjnych i internetowych
Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej 07.03.2017 Wniosek do Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej dotyczący korzystania z dostępu do danych telekomunikacyjnych i internetowych
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 04.04.2017 Wniosek do MSW dotyczący projektu ustawy o BOR
Sąd Okręgowy w Białymstoku 11.04.2017 Wniosek do Sądu Okręgowego w Białymstoku dotyczący kontroli danych pozyskiwanych przez Policję
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy 11.04.2017 Wniosek do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy dotyczący kontroli danych pozyskiwanych przez Policję
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim 11.04.2017 Wniosek do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. dotyczący kontroli danych pozyskiwanych przez Policję
Sąd Okręgowy w Katowicach 11.04.2017 Wniosek do Sądu Okręgowego w Katowicach dotyczący kontroli danych pozyskiwanych przez Policję
Sąd Okręgowy w Kielcach 11.04.2017 Wniosek do Sądu Okręgowego w Kielcach dotyczący kontroli danych pozyskiwanych przez Policję
Sąd Okręgowy w Katowicach 11.04.2017 Wniosek do Sądu Okręgowego w Krakowie dotyczący kontroli danych pozyskiwanych przez Policję
Sąd Okręgowy w Lublinie 11.04.2017 Wniosek do Sądu Okręgowego w Białymstoku dotyczący kontroli danych pozyskiwanych przez Policję
Sąd Okręgowy w Olsztynie 11.04.2017 Wniosek do Sądu Okręgowego w Olsztynie dotyczący kontroli danych pozyskiwanych przez Policję
Sąd Okręgowy w Opolu 11.04.2017 Wniosek do Sądu Okręgowego w Opolu dotyczący kontroli danych pozyskiwanych przez Policję
Sąd Okręgowy w Poznaniu 11.04.2017 Wniosek do Sądu Okręgowego w Poznaniu dotyczący kontroli danych pozyskiwanych przez Policję
Sąd Okręgowy w Radomiu 11.04.2017 Wniosek do Sądu Okręgowego w Radomiu dotyczący kontroli danych pozyskiwanych przez Policję
Sąd Okręgowy w Rzeszowie 11.04.2017 Wniosek do Sądu Okręgowego w Rzeszowie dotyczący kontroli danych pozyskiwanych przez Policję
Komisja Nadzoru Finansowego 11.04.2017 Wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego dotyczący projektu nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.
Sąd Okręgowy w Szczecinie 11.04.2017 Wniosek do Sądu Okręgowego w Szczecinie dotyczący kontroli danych pozyskiwanych przez Policję
Sąd Okręgowy w Warszawie 11.04.2017 Wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczący kontroli danych pozyskiwanych przez Policję i służby
Sąd Okręgowy we Wrocławiu 11.04.2017 Wniosek do Sądu Okręgowego we Wrocławiu dotyczący kontroli danych pozyskiwanych przez Policję
Sąd Okręgowy w Łodzi 11.04.2017 Wniosek do Sądu Okręgowego w Łodzi dotyczący kontroli danych pozyskiwanych przez Policję
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 22.05.2017 Wniosek do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dotyczący blokowania
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 14.06.2017 Wniosek do Prezesa Rady Ministrów dotyczący reformy systemu polskich służb poprzez powołanie ABN
Koordynator Służb Specjalnych 14.06.2017 Wniosek do Koordynatora Służb Specjalnych dotyczący reformy systemu polskich służb poprzez powołanie ABN
Ministerstwo Sprawiedliwości 03.07.2017 Wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczący informacji na temat przetwarzania danych telekomunikacyjnych
Komisja Nadzoru Finansowego 03.07.2017 Wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego dotyczący Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych
Komenda Główna Policji 07.07.2017 Wniosek do Komendanta Głównego Policji dotyczący projektu ustawy o przeciwdziałaniu wyłudzeniom skarbowym
Ministerstwo Finansów 13.07.2017 Wniosek do Ministerstwa Finansów dotyczący blokowania objętego ustawą hazardową
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 01.08.2017 Wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczący bazy zdjęć paszportowych
Departament Tożsamości Cyfrowej 04.08.2017 Wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji dotyczący prowadzenia prac nad wprowadzeniem zmian o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Krajowa Administracja Skarbowa 09.08.2017 Wniosek do Krajowej Administracji Skarbowej dotyczący weryfikacji realizacji obowiązków z ustawy hazardowej
Departament Tożsamości Cyfrowej 09.08.2017 Wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji dotyczący centralnej ewidencji dokumentów paszportowych
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 09.08.2017 Wniosek do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczący skarg na brak informacji o kontrolach operacyjnych
Aplikacje Krytyczne 17.08.2017 Wniosek do spółki Aplikacje Krytyczne dotyczący realizacji systemów informatycznych dla administracji podatkowej
Komenda Główna Państowej Straży Pożarnej 29.08.2017 Wniosek do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dotyczący informacji o fałszywych alarmach
Komenda Główna Policji 29.08.2017 Wniosek do Komendanta Głównego Policji dotyczący informacji o fałszywych alarmach
Komenda Stołeczna Policji 29.08.2017 Wniosek do Komendanta Stołecznego Policji dotyczący informacji o fałszywych alarmach
Pomorska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 29.08.2017 Wniosek do Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dotyczący informacji o fałszywych alarmach
Lubuska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 29.08.2017 Wniosek do Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dotyczący informacji o fałszywych alarmach
Śląska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 29.08.2017 Wniosek do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dotyczący informacji o fałszywych alarmach
Świętokrzyska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 29.08.2017 Wniosek do Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dotyczący informacji o fałszywych alarmach
Małopolska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 29.08.2017 Wniosek do Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dotyczący informacji o fałszywych alarmach
Lubelska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 29.08.2017 Wniosek do Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dotyczący informacji o fałszywych alarmach
Warmińsko-Mazurska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 29.08.2017 Wniosek do Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dotyczący informacji o fałszywych alarmach
Wielkopolska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 29.08.2017 Wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dotyczący informacji o fałszywych alarmach
Podkarpacka Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 29.08.2017 Wniosek do Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dotyczący informacji o fałszywych alarmach
Zachodniopomorska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 29.08.2017 Wniosek do Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dotyczący informacji o fałszywych alarmach
Kujawsko-Pomorska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 29.08.2017 Wniosek do Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dotyczący informacji o fałszywych alarmach
Mazowiecka Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 29.08.2017 Wniosek do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dotyczący informacji o fałszywych alarmach
Dolnośląska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 29.08.2017 Wniosek do Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dotyczący informacji o fałszywych alarmach
Łódzka Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 29.08.2017 Wniosek do Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dotyczący informacji o fałszywych alarmach
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy 29.08.2017 Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy dotyczący informacji o fałszywych alarmach
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 29.08.2017 Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku dotyczący informacji o fałszywych alarmach
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim 29.08.2017 Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. dotyczący informacji o fałszywych alarmach
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie 29.08.2017 Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie dotyczący informacji o fałszywych alarmach
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie 29.08.2017 Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie dotyczący informacji o fałszywych alarmach
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu 29.08.2017 Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu dotyczący informacji o fałszywych alarmach
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 29.08.2017 Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu dotyczący informacji o fałszywych alarmach
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie 29.08.2017 Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie dotyczący informacji o fałszywych alarmach
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie 29.08.2017 Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie dotyczący informacji o fałszywych alarmach
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu 29.08.2017 Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu dotyczący informacji o fałszywych alarmach
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi 29.08.2017 Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi dotyczący informacji o fałszywych alarmach
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 29.08.2017 Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach dotyczący informacji o fałszywych alarmach
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku 29.08.2017 Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku dotyczący informacji o fałszywych alarmach
Podlaska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 29.08.2017 Wniosek do Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dotyczący informacji o fałszywych alarmach
Opolska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 29.08.2017 Wniosek do Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dotyczący informacji o fałszywych alarmach
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach 29.08.2017 Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach dotyczący informacji o fałszywych alarmach
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie 29.08.2017 Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie dotyczący informacji o fałszywych alarmach
Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu 29.08.2017 Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu dotyczący informacji o fałszywych alarmach
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 31.08.2017 Wniosek do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczący dostępu do centralnej ewidencji dokumentów paszportowych
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 11.09.2017 Wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczący informacji o spadku ilości fałszywych alarmów
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 18.09.2017 Wniosek do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczący skarg związanych z rejestracją kart prepaid
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 19.09.2017 Wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczący funkcjonowania systemu wag preselekcyjnych
Ministerstwo Sprawiedliwości 18.10.2017 Wniosek do Ministra Sprawiedliwości dotyczący informacji o korzystaniu z danych telekomunikacyjnych
Departament Tożsamości Cyfrowej 26.10.2017 Wniosek do Ministra Cyfryzacji dotyczący stanowiska rządu w sprawie rozporządzenie o prywatności i łączności elektronicznej
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 05.12.2017 Wniosek do Ministra Infrastruktury i Budownictwa dotyczący stanu prac nad projektem ustawy o transporcie drogowym
Ministerstwo Finansów 05.12.2017 Wniosek do Ministra Rozwoju i Finansów dotyczący stanu prac nad projektem ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym
Komisja Nadzoru Finansowego 22.12.2017 Wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego dotyczący informacji o statystykach występowania po dane telekomunikacyjne
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 04.01.2018 Wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczący stanu prac nad implementacją dyrektywy policyjnej
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 06.03.2018 Wniosek do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczący postępowania w sprawie Facebooka
Departament Tożsamości Cyfrowej 09.03.2018 Wniosek do Ministra Cyfryzacji dotyczący instrukcji dla przedstawicieli rządu ws. projektu rozporządzenia ePrivacy
Sąd Okręgowy w Białymstoku 09.03.2018 Wniosek do Sądu Okręgowego w Białymstoku dotyczący wyroku III K 113/16
Ministerstwo Finansów 15.03.2018 Wniosek do Ministra Finansów dotyczący blokowania w ustawie hazardowej
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 06.04.2018 Wniosek do Generalnego Inspektora Danych Osobowych dotyczący informacji o ochronie danych osobowych w Kościele katolickim
Ministerstwo Obrony Narodowej 20.06.2018 Wniosek do Ministra Obrony Narodowej dotyczący informacji o pismach w sprawie obywateli polskich obcego pochodzenia
Urząd Ochrony Danych Osobowych 27.06.2018 Wniosek do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczący informacji o kodeksach postępowań
Departament Tożsamości Cyfrowej 04.07.2018 Wniosek do Ministra Cyfryzacji dotyczący informacji o Grupie Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych
Urząd Ochrony Danych Osobowych 26.07.2018 Wniosek do do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczący informacji odnośnie RODO
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 09.08.2018 Wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczący informacji o statystykach udostępnienia danych
Departament Tożsamości Cyfrowej 09.08.2018 Wniosek do Ministra Cyfryzacji dotyczący informacji o statystykach udostępnienia danych
Departament Tożsamości Cyfrowej 27.08.2018 Wniosek do Ministra Cyfryzacji dotyczący instrukcji ws. ePrivacy oraz stanowiska ws. komunikatu KE
Ministerstwo Finansów 28.09.2018 Wniosek do Ministerstwa Finansów dotyczący informacji o monitoringu pracowników
Państwowa Inspekcja Pracy 28.09.2018 Wniosek do Państwowej Inspekcji Pracy dotyczący przekazanych informacji o naruszeniu zasad ochrony danych osobowych do GIODO
Departament Tożsamości Cyfrowej 26.10.2018 Wniosek do Ministra Cyfryzacji dotyczący wszelkich instrukcji lub innych dokumentów ws. ePrivacy
Urząd Ochrony Danych Osobowych 08.11.2018 Wniosek do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczący otrzymanych opinii do wskazówek dot. monitoringu wizyjnego
Urząd Ochrony Danych Osobowych 20.11.2018 Wniosek do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o zawartych porozumieniach
Departament Tożsamości Cyfrowej 30.11.2018 Wniosek do Ministra Cyfryzacji dotyczący informacji oraz opracowań przygotowanych na posiedzenie sejmowej Komisji Cyfryzacji
Departament Tożsamości Cyfrowej 03.12.2018 Wniosek do Ministra Cyfryzacji dotyczący pracy nad rozporządzeniem w sprawie zapobiegania treściom terrorystycznym
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości 09.01.2019 Wniosek do Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości dotyczący rekomendacji przygotowanych do publikacji
Ministerstwo Zdrowia 29.01.2019 Wniosek do Ministra Zrowia dotyczący udostępnienie projektu nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Urząd Ochrony Danych Osobowych 18.03.2019 Wniosek do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczący podjęcia działania w sprawie spółki Nextbike Polska S.A.
Urząd Ochrony Danych Osobowych 18.04.2019 Wniosek do Prezesa Urzędu Ochorny Danych Osobowych dotyczący ochrony danych osobowych w kościołach i związkach wyznaniowych
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 27.05.2019 Wniosek do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczacy treści projektu ustawy o ochronie informacji niejawnych
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 27.05.2019 Wniosek do Prezesa Rady Ministrów dotyczcy udostępnienia treści projektu ustawy o ochronie informacji niejawnych
Urząd Ochrony Danych Osobowych 06.06.2019 Wniosek do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczący ewentualne wszczęcia postępowania w sprawie oferty PZU
Departament Tożsamości Cyfrowej 12.06.2019 Wniosek do Ministra Cyfryzacji dotyczący treści ustawy o ochronie informacji niejawnych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 12.06.2019 Wniosek do Ministra Spraw Zagranicznych dotyczący treści projektu ustawy o ochronie informacji niejawnych
Ministerstwo Finansów 12.06.2019 Wniosek do Ministra Finansów dotyczący treści projektu ustawy o ochronie informacji niejawnych
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 12.06.2019 Wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczący treści ustawy o ochronie informacji niejawnych
Ministerstwo Finansów 12.06.2019 Wniosek do Ministra Finansów dotyczący treści ustawy o ochronie informacji niejawnych
Ministerstwo Obrony Narodowej 12.06.2019 Wniosek do Ministra Obrony Narodowej dotyczący treści ustawy o ochronie informacji niejawnych
Urząd Ochrony Danych Osobowych 16.07.2019 Wniosek do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczący udostępnienie odpowiedzi PZU w związku z bezpłatnym ubezpieczeniem
Urząd Ochrony Danych Osobowych 23.07.2019 Wniosek do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczący zainteresowania Zintegrowaną Platformą Analityczną
Urząd Ochrony Danych Osobowych 30.07.2019 Wniosek do Prezesa UODO dotyczący udostępnienia postanownienia powstrzymującego upublicznienie danych osobowych sędziów
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna 01.08.2019 Wniosek do Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna dotyczące kamer w Urzędzie Miasta
Ministerstwo Energii 03.10.2019 Wniosek do Ministra Energii dotyczacy korespondencji z instytucjami publicznymi w sprawie projektu ustawy – Prawo energetyczne
Biuro Prawa i Sprawiedliwości 08.10.2019 Wniosek do Prezesa Prawa i Sprawiedliwości dotyczący źródła numerów telefonów w call center
Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej 18.10.2019 Wniosek do Żandarmerii Wojskowej dotyczący wykorzystywania mobilnych oprogramowań lub sprzętów służących do rozpoznawania twarzy
Urząd Ochrony Danych Osobowych 06.11.2019 Wniosek do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku warsztatami dotyczącymi reklamy programmatic
Departament Tożsamości Cyfrowej 08.11.2019 Wniosek do Ministra Cyfryzacji dotyczący stanowiska polskiego rządu ws rozporządzeznia ePrivacy
Urząd Ochrony Danych Osobowych 04.12.2019 Wniosek do Prezesa UODO dotyczący kontroli sektorowych
Urząd Miasta w Sopocie 06.12.2019 Wniosek do Prezydenta Miasta Sopot dot. czujników rozpoznawających uśmiechy
Urząd Ochrony Danych Osobowych 07.02.2020 Wniosek do Prezesa UODO dotyczący korespondencji z ZBP i KNF w sprawie art.70a prawa bankowego
Komisja Nadzoru Finansowego 07.02.2020 Wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie realizacji art.70a prawa bankowego
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 07.02.2020 Wniosek do Prezesa UOKiK dotyczący podjętych działań w temacie stosowania przez banki art.70a Prawa bankowego
Komenda Główna Policji 10.02.2020 Wniosek do Komendanta Głównego Policji dotyczący informacji o postępowaniach w sprawie reklam politycznych
Urząd Ochrony Danych Osobowych 12.02.2020 Wniosek do Prezesa UODO dotyczący naruszeń związanych z prowadzeniem kampanii wyborczych w mediach społecznościowych
Departament Tożsamości Cyfrowej 12.05.2020 Wniosek do Ministra Cyfryzacji dotyczący punktu kontaktowego w sprawie odwołania się od decyzji portalu społecznościowego
Urząd Ochrony Danych Osobowych 20.05.2020 Wniosek do Prezesa UODO ws dokumentów, w których Urząd zwrócił się w sprawie ProteGo Safe do Ministerstwa Cyfryzacji
Ministerstwo Rozwoju 20.05.2020 Wniosek do Ministra Rozwoju ws wykorzystania aplikacji ProteGO Safe
Departament Tożsamości Cyfrowej 05.06.2020 Wniosek do Ministra Cyfryzacji ws przekazywania danych o lokalizacji w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 05.06.2020 Wniosek do Prezesa Rady Ministrów ws przekazywania danych o lokalizacji w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Mazowiecki Urząd Wojewódzki 05.06.2020 Wniosek do Wojewody Mazowieckiego ws przekazywania danych o lokalizacji w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Urząd Ochrony Danych Osobowych 25.06.2020 Wniosek do Prezesa UODO ws wszczęcia postępowanie wobec sieci aptek
Ministerstwo Zdrowia 29.06.2020 Wniosek do Ministra Zdrowia ws stworzenia Krajowej Bazy Danych na rzecz Monitorowania i Profilaktyki Zachowań Samobójczych
Departament Tożsamości Cyfrowej 05.08.2020 Wniosek do Ministra Cyfryzacji ws prezentowanego stanowiska w grupie roboczej WP TELE w nawiązanu do rozporządzenia e-Privacy
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 07.09.2020 Wniosek do prezesa UOKiK dot. dalszych działań ws weryfikacji sposobu realizacji art.70a Prawa bankowego
Urząd Ochrony Danych Osobowych 18.09.2020 Wniosek do Prezesa UODO ws skargi dot wyszukiwarki twarzy PimEyes
Urząd Ochrony Danych Osobowych 18.09.2020 Wniosek do Prezesa UODO dot. dalszych działań ws art.70a Prawa Bankowego
Ministerstwo Finansów 22.10.2020 Wniosek do Ministra Finansów w sprawie udostepnienia projektu ustawy dotyczący możliwość blokowania rachunków osób prywatnych
Krajowa Administracja Skarbowa 06.11.2020 Wniosek do Szefa Krajowej Administracji Rządowej dotyczący zależności wskaźnikiem ryzyka, analizą ryzyka i żądaniami blokady
Ministerstwo Finansów 04.12.2020 Wniosek do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów dotyczący Systemu Informacji Finansowej
Ministerstwo Sprawiedliwości 21.12.2020 Wniosek do Ministra Sprawiedliwości dotyczący projektu ustawy o ochronie wolności słowa w internecie
Urząd Miasta Świdnik 16.02.2021 Wniosek do Burmistrza Miasta Świdnik dotyczący aplikacji monitorującej nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami komunalnymi
Urząd Ochrony Danych Osobowych 23.02.2021 Wniosek do UODO ws opinii projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 08.03.2021 Wniosek do Prezesa Rady Ministrów dotyczący udostępnienia danych o lokalizacji w związku ze zwalczaniem covid-19
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 15.04.2021 Wniosek do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dot. z ustawy antyterrorystycznej i statystyk sięgania po dane
Ministerstwo Finansów 17.04.2021 Wniosek do Ministra Finansów dot. analizy ryzyka oraz oceny skutków dla ochrony danych osobowych systemu e-TOLL
Urząd Ochrony Danych Osobowych 19.04.2021 Wniosek do UODO ws działań podjętych w związku z Narodowym Spisem Powszechnym
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 02.08.2021 Wniosek do Rektora Uniwersytetu Medyczne w Lublinie na temat programu "Dobrze Cię widzieć"
Ministerstwo Edukacji Narodowej 02.08.2021 Wniosek do Ministra Edukacji i Nauki ws informacji na temat programu "Dobrze cię widzieć"
Urząd Ochrony Danych Osobowych 11.08.2021 Wniosek do UODO ws skarg i działań w związku z art. 70a Prawa bankowego
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 11.08.2021 Wniosek do UOKIK ws skarg i działań w związku z art. 70a Prawa bankowego
Departament Tożsamości Cyfrowej 01.10.2021 Wniosek do Ministra Cyfryzacji dotyczący stanowiska Rządu do Rozporządzenia COM(2021)206
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 28.10.2021 Wniosek do MSWIA dotyczący przeprowadzenia konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 10.12.2021 Wniosek do MSWIA dotyczący udostępnienia odpowiedzi na pismo Komisji Europejskiej ws retencji danych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 10.12.2021 Wniosek do Ministra Spraw Zagranicznych dotyczący udostępnienia odpowiedzi na pismo Komisji Europejskiej ws retencji danych
Ministerstwo Zdrowia 15.12.2021 Wniosek do Ministra Zdrowia ws zakresu danych oraz sosobu i terminów przekazywania ich do Systemu Informacji Medycznej
Ministerstwo Sprawiedliwości 11.03.2022 Wniosek do Ministra Sprawiedliwości dotyczący udostępnienia odpowiedzi na pismo Komisji Europejskiej ws retencji danych
Departament Tożsamości Cyfrowej 21.03.2022 Wniosek do Ministra Cyfryzacji w sprawie zawartych porozumień dotyczących wykorzystywania zintegrowanej platformy analitycznej
Departament Tożsamości Cyfrowej 23.03.2022 Wniosek do Ministra Cyfryzacji dotyczący udostępnienia opinii i stanowisk w sprawie zintegrowanej platformy analitycznej
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 28.03.2022 Wniosek do MSWIA dotyczący udostępnienia projektu ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 18.10.2022 Wniosek do Szefa ABW dotyczący blokowania stron internetowych
Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości 19.10.2022 Wniosek do Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości dotyczący blokowania stron internetowych
Biuro Nadzoru Wewnętrznego 16.11.2022 Wniosek do Inspektora Nadzoru Wewnętrznego dotyczący blokowania stron internetowych
Centralne Biuro Antykorupcyjne 16.11.2022 Wniosek do Szefa CBA dotyczący blokowania stron internetowych
Krajowa Administracja Skarbowa 16.11.2022 Wniosek do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dotyczący blokowania stron internetowych
Komenda Główna Straży Granicznej 16.11.2022 Wniosek do Komendanta Głównego Straży Granicznej dotyczący blokowania stron internetowych
Służba Kontrwywiadu Wojskowego 16.11.2022 Wniosek do Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego dotyczący blokowania stron internetowych
Służba Ochrony Państwa 16.11.2022 Wniosek do Komendanta Służby Ochrony Państwa dotyczący blokowania stron internetowych
Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej 16.11.2022 Wniosek do Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej dotyczący blokowania stron internetowych
Ministerstwo Cyfryzacji 03.10.2023 Wniosek do Ministra Cyfryzacji dotyczący informacji o konsultacjach AI Act
Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie 14.11.2023 Wniosek do Zarządu Transportu Miejskiego dotyczący nowego systemu biletowego dla Warszawy
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 05.02.2024 Wniosek do Szefa ABW dotyczący korzystania z uprawnień z ustawy o działania antyterrorystycznych
Centrum e-Zdrowia 07.02.2024 Wniosek do Dyrektora Centrum e-Zdrowia dotyczący udostępnienia danych z Systemu Informacji Medycznej
Ministerstwo Zdrowia 07.02.2024 Wniosek do Ministra Zdrowia dotyczący udostępniania danych z Systemu Informacji Medycznej
Prokuratura Krajowa 06.03.2024 Wniosek do Prokuratora Generalnego dotyczący informacji oprogramowania Hermes